Územie Regiónu Liptov je zhruba totožné s územím bývalej Litovskej župy. Liptov zo severu ohraničuje Veľká Fatra, hrebeň Chočských vrchov a hrebeň Západných Tatier. Južnú hranicu Liptova tvorí hrebeň Nízkych Tatier, jeho západnú hranicu tvorí hrebeň Veľkej Fatry. Okrem turistiky a cykloturistiky je v regióne lákadlom aj vodná priehrada Liptovská Mara, jaskyne a kultúrno-historické pamiatky. Celý región je mimoriadne bohatý na stavebné pamiatky z rôznych historických období. Veľmi často sú medzi nimi zastúpené kúrie a kaštiele, s ktorými sa možno stretnúť vo viacerých obciach. Najstaršími architektonickými pamiatkami sú zrúcaniny stredovekých hradov – Liptovský hrad, Likava a hrad v Liptovskom Hrádku. V tomto regióne sa nachádza jedinečný drevený kostol vo Sv. Kríži, ktorý je jednou z najväčších drevených stavieb v Európe. A posledná obývaná osada v karpatskom regióne zachovaná ako celok v pôvodnej ľudovej architektúre zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO – Vlkolínec, ako jedným z mála relatívne zachovaných príkladov optimálneho vzťahu človeka a krajiny.

Región Liptov zahŕňa okresy: Liptovský Mikuláš , Ružomberok a malou časťou zasahuje aj do okresu Poprad.

Aj v spolupráci s portálom .Spoznaj #praveslovenske sme si pre vás pripravili tipy a inšpirácie, čo sa oplatí vidieť v regiónoch pod Tatrami.